Het Vlaams Materialenprogramma geeft in Vlaanderen uitvoering aan de EU2020-strategie en met name aan het vlaggenschipinitiatief ‘Efficiënt gebruik van hulpbronnen’. Ik zorg er dan ook voor dat de Vlaamse inspanningen voor en successen van het duurzaam materialenbeheer zo goed mogelijk een plek vinden in de herziening van de Europese afvalregelgeving [...] en het innovatiepartnerschap rondom grondstoffen.

Joke Schauvliege, Vlaams minister voor Omgeving, Natuur en Landbouw 
 

 

Event in de kijker

Reburg

De stad van morgen is circulair. Maar hoe ziet het leven er dan uit anno 2050? Welke bedrijven floreren er? Wat met de ruimtelijke impact? Op dinsdag 19 april schetsten we tijdens het event ‘Circular Cities 2050’ in Leuven de eerste contouren van antwoorden. Vier steden toonden hoe zij nu met de toekomst aan de slag gaan.

Lees meer.

Logo Agoria

Agoria vertegenwoordigt 1700 bedrijven uit de technologische sector. Veel van onze lidbedrijven, groot en klein, hebben begrepen dat investeren in de circulaire economie loont. Zo zijn de recyclagebedrijven van non-ferrometalen binnen Agoria wereldleider met hun hoogtechnologische installaties om kringlopen op een efficiënte en milieuvriendelijke manier te sluiten. Maar ook in de maakindustrie zijn er heel wat voorbeelden te vinden van vooruitstrevende bedrijven die actief ecodesign of nieuwe businessmodellen integreren in hun bedrijfsstrategie en zo de omslag te maken naar duurzaam materiaalgebruik.

Lees meer.

29 jan 2016 boilerplate-2016-liggend-smal-Ned.jpg