Het Vlaams Materialenprogramma geeft in Vlaanderen uitvoering aan de EU2020-strategie en met name aan het vlaggenschipinitiatief ‘Efficiënt gebruik van hulpbronnen’. Ik zorg er dan ook voor dat de Vlaamse inspanningen voor en successen van het duurzaam materialenbeheer zo goed mogelijk een plek vinden in de herziening van de Europese afvalregelgeving [...] en het innovatiepartnerschap rondom grondstoffen.

Joke Schauvliege, Vlaams minister voor Omgeving, Natuur en Landbouw 
 

 

Event in de kijker

Inleiding Frans Dieryck

 
De Vlaamse Regering keurde op 25 maart  de Vlaamse langetermijnvisie 2050 definitief goed. Daarmee is ook het ‘voortzetten van de circulaire economie’ als één van de zeven transitieprioriteiten bevestigd.
 
Op 24 juni 2016 informeerden we bij stakeholders uit de bedrijfswereld, de financiële wereld, onderzoeksinstellingen, maatschappelijk middenveld en overheden hoe we deze Vlaamse transitie naar een circulaire economie de komende jaren concreet invulling kunnen geven. We bouwen hierbij verder op de successen van het Vlaams Materialenprogramma, en spelen in op het Europese actieplan circulaire economie.
 
Klik hier voor het definitieve verslag.

Logo Agoria

Agoria vertegenwoordigt 1700 bedrijven uit de technologische sector. Veel van onze lidbedrijven, groot en klein, hebben begrepen dat investeren in de circulaire economie loont. Zo zijn de recyclagebedrijven van non-ferrometalen binnen Agoria wereldleider met hun hoogtechnologische installaties om kringlopen op een efficiënte en milieuvriendelijke manier te sluiten. Maar ook in de maakindustrie zijn er heel wat voorbeelden te vinden van vooruitstrevende bedrijven die actief ecodesign of nieuwe businessmodellen integreren in hun bedrijfsstrategie en zo de omslag te maken naar duurzaam materiaalgebruik.

Lees meer.

Kalender

 

 

20161206 boilerplate-2016-liggend-smal-Ned.jpg