VC logoHet Vlaams Materialenprogramma is nu Vlaanderen Circulair

Vlaanderen Circulair is het knooppunt, de inspirator en matchmaker voor de circulaire economie in Vlaanderen. Het is een partnerschap van overheden, bedrijven, middenveld en kenniswereld die samen actie ondernemen.

Meer weten.

 

 

 

Event in de kijker

Inleiding Frans Dieryck

 
De Vlaamse Regering keurde op 25 maart  de Vlaamse langetermijnvisie 2050 definitief goed. Daarmee is ook het ‘voortzetten van de circulaire economie’ als één van de zeven transitieprioriteiten bevestigd.
 
Op 24 juni 2016 informeerden we bij stakeholders uit de bedrijfswereld, de financiële wereld, onderzoeksinstellingen, maatschappelijk middenveld en overheden hoe we deze Vlaamse transitie naar een circulaire economie de komende jaren concreet invulling kunnen geven. We bouwen hierbij verder op de successen van het Vlaams Materialenprogramma, en spelen in op het Europese actieplan circulaire economie.
 
Klik hier voor het definitieve verslag.

Logo Agoria

Agoria vertegenwoordigt 1700 bedrijven uit de technologische sector. Veel van onze lidbedrijven, groot en klein, hebben begrepen dat investeren in de circulaire economie loont. Zo zijn de recyclagebedrijven van non-ferrometalen binnen Agoria wereldleider met hun hoogtechnologische installaties om kringlopen op een efficiënte en milieuvriendelijke manier te sluiten. Maar ook in de maakindustrie zijn er heel wat voorbeelden te vinden van vooruitstrevende bedrijven die actief ecodesign of nieuwe businessmodellen integreren in hun bedrijfsstrategie en zo de omslag te maken naar duurzaam materiaalgebruik.

Lees meer.

Kalender

 

 

20161206 boilerplate-2016-liggend-smal-Ned.jpg