Activiteiten

Wat biedt het Vlaams Materialenprogramma u?

– Zet mee een innovatief pilootproject op.

– Ontmoet partners en krijg meer inzicht in uw waardeketen.

– Geef input aan het beleid.

– Vind de weg naar (financiële) middelen voor uw materialenproject.

– Krijg advies rond duurzame businessmodellen.

– Krijg ondersteuning bij het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie voor uw materialenproject.

– Vergroot uw kennis rond materialen.

Het Vlaams Materialenprogramma aan het werk

Fosfor is een grondstof die cruciaal is om voedingsgewassen zoals aardappelen en graan te produceren. Fosfor dreigt schaars te worden in Europa. Door in te zetten op de technologie om fosfaten te herwinnen, kan Vlaanderen een antwoord bieden op dat dreigende tekort. In Vlaanderen zijn immers veel fosfaten beschikbaar. Die kunnen we herwinnen uit mest, gft- en voedingsafval en afvalwater. Maar op dit ogenblik maken we te weinig gebruik van de mogelijkheden die we hier hebben. Vandaag komt onze fosfor vooral uit Marokko.

De kmo Nuresys, die ervaring heeft met het terugwinnen van fosfaten en stikstof uit afvalwater, is bij het Vlaams Materialenprogramma komen aankloppen omdat ze op zoek was naar partners om de technologie in Vlaanderen op grotere schaal toe te passen. We brachten grote afvalverwerkers, landbouwers, onderzoekers en potentiële financiers samen en creëerden een veilige omgeving voor het delen van kennis. Verschillende partners gaven fosfaatrecuperatie ondertussen meer prioriteit, partners hebben haalbaarheidsstudies uitgevoerd en de eerste stappen worden gezet richting nieuwe gemeenschappelijke business cases.

Duurzaam materialenbeheer