Materialenscan

MaterialenscanGrondstoffen worden schaars en duur. Er duurzaam en verstandig mee omspringen is dus nodig. De OVAM en het Agentschap Innoveren en Ondernemen ontwikkelden daarom samen een materialenscan.

Een materialenscan is een bedrijfsaudit die uiteindelijk naar een duurzaam materialenbeheer moet leiden. Met dit instrument krijgt u een zicht op uw huidig materialenverbruik en de kosten die ermee gepaard gaan. Eenvoudige simulaties tonen u hoe u de milieu-impact én uw productiekosten kan verlagen. De scan wordt uitgevoerd door geselecteerde adviseurs en is bovendien gratis!

Na afloop van de scan ontvangt u een uitgebreid rapport. Hierin wordt de analyse van uw materialengebruik gemaakt. Ook de financiële aspecten komen aan bod. Heel belangrijk is dat dit rapport u wijst op de opportuniteiten die binnen uw bedrijf liggen om tot duurzaam materialengebruik te komen. De adviseur zal u ook wijzen op mogelijke partners en financieringskanalen  die u verder kunnen helpen.

Alle informatie op www.materialenscan.be