Clusters

Actiedomein Duurzaam materialenbeheer in de bouw

Hoe kunnen we de materiaalprestatie van gebouwen verbeteren en bouwmaterialen in gesloten kringlopen brengen en houden?

Actiedomein Biogebaseerde economie

Hoe zorgen we ervoor dat biomassa-reststromen (uit de landbouw en voedingsmiddelenindustrie) optimaal worden ingezet als materialen, chemicaliën, bodemverbeteraars, en energiebron?

Duurzame chemie

Hoe zorgen we ervoor dat chemische processen minder grondstoffen consumeren? In hoeverre kan biomassa dienen als een 'groene' grondstof voor de chemie? Kunnen we kunststoffenkringlopen sluiten door in te zetten op aangepast productdesign, betere selectieve inzameling van afvalstromen en een versterkte afzetmarkt van recyclaten?

Kritische metalen

 

 

 

 

Hoe ontwerpen we producten zo dat metalen er gemakkelijk uit recupereerbaar zijn? Via welke innovatieve businessmodellen en doordachte logistieke systemen kunnen metaalhoudende producten aan het einde van hun leven daadwerkelijk ingezameld worden voor hoogwaardige recyclage? Hoe dijken we de illegale export van metaalhoudend afval in?