Agenda 2020

Een breed gedragen actieplan, Vlaams Materialenprogramma Agenda 2020, geeft aan welke concrete stappen we vandaag zetten om de transitie Duurzaam Materialenbeheer waar te maken.

Sinds 2012 droeg het Vlaams Materialenprogramma bijvoorbeeld bij tot het uitrollen van de industriële symbiose in Vlaanderen, waarbij bedrijven reststromen met elkaar uitwisselen. Het zette de fosforuitdaging op de Vlaamse en Europese agenda (de Europese Commissie voegde in mei 2014 fosfor toe aan de lijst van critical raw materials) en rolde samen met kennisinstellingen en ondernemers enkele business cases uit om fosfor te recupereren uit afval. Dankzij een doorgedreven samenwerking met de havens, douane en milieu-inspectie werd een Europees initiatief opgezet om illegale uitvoer van (kritieke) metalen tegen te gaan.

Tegelijkertijd werd samengewerkt aan het opstellen van een roadmap (tijdshorizon 2040) voor de realisatie van een circulaire economie in Vlaanderen. Er wordt uitgestippeld welke stappen er moeten gezet worden op vlak van technologieontwikkeling, infrastructuur, wetgeving, onderwijs, arbeidsmarkt en competenties, om kringlopen in deze clusters te sluiten.

In 2015-2016 zetten we in op 6 strategische hefboomprojecten. Kenmerkend voor deze projecten: ze creëren een hefboomeffect voor de realisatie van een circulaire economie in Vlaanderen, maar bieden ook een oplossing voor andere grote maatschappelijke uitdagingen. Denk maar aan de nodige transformatie van onze industrie, aan jobcreatie of aan de behoeftes op het vlak van de bouw van scholen en rusthuizen.