Atelier Track Design Ford Genk

Atelier Track DesignAls vervolg op het prospectief onderzoek in de regio Genk, is er een experimenteel en tegelijk beleidsondersteunend onderzoek, Atelier Track Design, opgezet. Door middel van een imaginair toekomstbeeld voor een circulaire toekomst van de Ford site en de Genkse regio, hebben de onderzoekers een ruimtelijke invulling gegeven aan de mogelijke transitie naar de circulaire economie.

De transitie van een lineaire naar een circulaire economie vereist complexe systeemveranderingen. Het gaat om structurele veranderingen met een grote impact op de samenleving. Ze zijn het resultaat van ontwikkelingen die elkaar versterken op economisch, cultureel, ethisch, technologisch, ecologisch, sociaal en institutioneel vlak. Net daarom zijn er vandaag nog geen concrete voorbeelden of modellen voorhanden die een geïntegreerde circulaire gebiedsontwikkeling realiseren. De zoektocht naar nieuwe planningsinstrumenten en samenwerkingsverbanden die nodig zijn om de transitie te realiseren is wél volop aan de gang.

Atelier Track Design speelt hierop in op twee manieren: enerzijds brengt het relevante principes uit lopende initiatieven met betrekking tot circulaire economie en circulaire gebiedsontwikkeling in kaart. Anderzijds test het door middel van een hypothetisch ontwikkelingsscenario deze principes uit de literatuur en het case study onderzoek op de Ford site.

Het hypothetisch herontwikkelingsscenario van ATD zet in op een ruimtelijke en programmatische fasering die een kader biedt voor een nog onbekende –circulaire- toekomst. Het volledige rapport kunt u hier lezen.

 

Eindrapport Atelier Track Design