Boeiende inzichten over innovatie op vlak van materialengebruik en recyclage op VITO i-SUP 2014

  • 30 oktober 2014

De materialen ‘track’ op de VITO iSUP-2014 conferentie ging in op hoe we de beschikbaarheid van materialen voor Europa kunnen verzekeren, materiaalkringlopen sluiten en nieuwe business modellen voor duurzaam materialenbeheer ingang doen vinden.

Nieuwe, propere technologieën leiden tot meer gebruik van kritieke materialen en tot complexere producten. Dit geldt niet alleen voor elektronica (tablets, PC’s) en technologie voor hernieuwbare energie (windmolens), maar ook voor lage-energie woningen. Zo ontstaan uitdagingen zowel voor materiaalbevoorrading als voor recyclage. (Meer) duurzaamheid kan enkel gerealiseerd worden door een systeemaanpak en samenwerking doorheen de waardeketen: tussen ontginners en recycleurs, product designers en metallurgie. Het bedrijf Sandvik toonde hoe zij boorkoppen uit de mijnbouw terugnemen van hun klanten en recycleren. Dit doen ze zowel voor koppen gemaakt door hen als die gemaakt door andere producenten.

Verder blijkt dat er een toenemende nood is aan opleiding: open rapporten, online cursussen, campagnes, apps en websites werden geciteerd als goede stimuli. Zowel Outotec als Tomra toonden aan dat innovatie in de materialensector gebaseerd zal zijn op digitalisering: modellering en simulatie van processen, geautomatiseerde mijnbouw, high-tech sortering. Ook business model innovatie is belangrijk. Bedrijven leasen materialen of nemen hun producten terug. Meer herstel kan bijkomende jobs creëren in Europa. Producten kunnen vervangen worden door diensten. Een goed voorbeeld hiervan werd voorgesteld door iFixit. Zij ontwikkelden een online service met duizenden handleidingen en instructievideo’s voor herstelling van producten. Zo zorgen ze niet enkel dat gebruikers de levensduur van hun producten verlengen, maar leggen ze ook de basis voor herstelbedrijfjes en repair shops in de hele wereld.