De circulaire economie: een motor van nieuwe jobs

  • 23 maart 2016

Eerder onderzoek van het Steunpunt Duurzaam Materialenbeheer (SuMMa) had al uitgewezen dat transitie naar een circulaire economie in Vlaanderen 27.000 jobs oplevert. Vervolgens werd de vraag gesteld hoe die nieuwe jobs er kunnen uitzien, en of we ook veranderingen in bestaande jobs moeten verwachten.

Een recente studie van het HIVA (KU Leuven) toont hoe die nieuwe jobs er kunnen uitzien, en hoe bestaande jobs en vereiste competenties zullen veranderen. De aandacht in de studie gaat uit naar vier cases: agrofood (diepvriesprei), veranderingsgericht bouwen, elektrische en elektronische apparaten en nieuwe businessmodellen.

Lees meer