De transitie naar een circulaire economie is prioritair

  • 24 september 2015

De tweede helft van 2015 belooft spannend te worden. Op 18 september besliste de Vlaamse regering op welke prioritaire transities zij in haar langetermijnbeleid wil inzetten. De Europese Commissie brengt in december een nieuw Circular Economy package uit. Met de partners van het Vlaams Materialenprogramma leverden we actief input in beide voorbereidende trajecten. We rekenen op een stevig politiek draagvlak voor duurzaam materialenbeheer en de circulaire economie, zowel op Vlaams als Europees niveau.

Vlaams Minister-president Geert Bourgeois schetst in zijn ‘Visie 2050’ de langetermijnvisie voor Vlaanderen.

De Vlaamse regering schetst in eerste instantie de ‘megatrends’ die de komende decennia onze maatschappij zullen beïnvloeden, zoals nieuwe technologieën, migratie en vergrijzing. Vervolgens biedt de regering antwoorden op die verschillende uitdagingen. De toekomstvisie rust op drie pijlers: een nieuwe economie, een inclusieve samenleving en dat binnen de ecologische grenzen van onze planeet. Duurzaamheid is de rode draad voor de toekomstvisie.

Zo wil Vlaanderen evolueren naar circulaire economie. Grondstoffen en materialen worden steeds herbruikt in een kringloop. Dat soort economie leidt ook tot nieuwe innovatiekansen.

De Visie 2050 was samen met de begroting voor volgend jaar ook de kern van de septemberverklaring van Minister-president Bourgeois die de start van het Vlaamse parlementaire jaar inluidt.