De Vlaamse Chemie maakt een positieve balans op na 3 jaar FISCH-werking

  • 25 september 2015

In de voorbije jaren werkten we vanuit het Vlaams Materialenprogramma meermaals samen met FISCH, met name rond roadmapping en het sluiten van kunststofkringlopen. Op 16 september vierde FISCH zijn driejarig bestaan.

Op het FISCH – Flanders’ PlasticVision evenement “De Chemische Revolutie” kwam de Vlaamse chemie- en kunststoffensector samen om de resultaten van de voorbije jaren inzake innovatie te evalueren.

Sinds de start van de cluster in maart 2012, heeft FISCH de Vlaamse bedrijven namelijk met de opstart van meer dan 35 innovatie-samenwerkingsprojecten. Hierdoor kon FISCH de 18 miljoen euro die de overheid en de industrie in FISCH geïnvesteerd hebben, samen met de industriële en academische partners in deze projecten, omzetten tot 530 miljoen euro verwachtte economische meerwaarde. Dit is een economisch hefboomeffect van maar liefst 29.

Geert Noels, econoom en mede-oprichter van Econopolis, toonde met zijn cijfers aan dat de chemie en life sciences sector de kern is van de Belgische economie en dat Vlaanderen over een excellente chemische cluster beschikt.  Hij waarschuwde voor euforie gezien de andere regio’s/landen relatief veel hoger scoren in R&D investeringen in de “niet-farma” gerelateerde chemie.

De afsluiter van de avond was een levendig panelgesprek en interactie met het publiek. De belangrijkste conclusie van dit debat was dat de Europese en Vlaamse chemie bedreigd wordt door verschillende concurrenten. Deze concurrenten hebben intussen ons ooit superieure kennisniveau bereikt en hebben vaak meer financiële middelen. Een van de belangrijkste manieren om ons in Vlaanderen nog te onderscheiden, is samenwerking en vertrouwen te bewerkstelligen, zowel tussen bedrijven en kennisinstellingen als onderling. “FISCH ligt aan de basis van dit vertrouwen en deze samenwerkingen en is de komende jaren dan ook onmisbaar”, klonk het eensluidend onder de aanwezigen.

FISCH stelt de eerste drie ‘Markt en Technologie Roadmaps’ (Hernieuwbare Chemicaliën, Micro Algen en Polymeer Kringlopen) gratis voor iedereen ter beschikking op hun website.  In de roadmap polymeer kringloop, waaraan de OVAM actief heeft meegewerkt, zitten veel kapstokken voor verdere samenwerking tussen FISCH en het VMP.