Duurzaam design

Trekker: OVAM

Actie 1: Duurzaam design promoten in de productie-industrie.
In deze actie motiveren we bedrijven om na te denken over hun productieprocessen en over het gebruik van sociaal verantwoorde, niet-schadelijke, hernieuwbare of gerecycleerde materialen in hun producten.

Actie 2: Tools voor duurzaam design uitwerken en breed verspreiden.
In deze actie bundelen we gebruiksvriendelijke instrumenten zoals de OVAM SIS Toolkit en de Ecolizer om (toekomstige) ontwerpers en andere stakeholders vertrouwd te maken met de principes van duurzaam design en om deze snel en gemakkelijk te kunnen toepassen in hun design- en bedrijfsprocessen.

Actie 3: Basisprincipes voor duurzaam design verspreiden via onderwijs.
Sinds 2013 hebben de Vlaamse designhogescholen een overeenkomst gesloten waarin ze zich verbinden om duurzaam design op te nemen in hun opleiding. Maar ook andere opleidingstakken, zoals handelsingenieur en electromechanica, kunnen via de EHO-kit (“Ecodesign in Hoger Onderwijs-kit”) kennis maken met duurzaam design.

Actie 4: Minimumnormen rond duurzaam materiaalgebruik integreren in Europese productnormering.
Er is nood aan Europese minimumnormen rond herbruikbaarheid, recycleerbaarheid en het gebruik van gerecycleerde materialen. Voor prioritaire productgroepen ijveren we voor de uitwerking van materialencriteria in het kader van de EU Ecodesign Richtlijn.

Actie 5: Kennisuitwisseling tussen begin en einde van de waardeketen bevorderen om te komen tot duurzamer design.
Door de Vlaamse kennis en expertise inzake afvalrecyclage gericht te ontsluiten naar ontwerpers en producenten, bevorderen we design voor hergebruik, herstel en recyclage.

Winnaar PRO 2014
Stand van zaken - oktober 2015