Duurzaam design & waardevolle metalen

  • 25 september 2015

Recyclage heeft een zeer groot economisch potentieel. Het ambitieus project ‘Flanders Recycling Hub’, dat door het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) is gestart en kadert binnen het Vlaams Materialenprogramma, wil de Vlaamse havens op de wereldkaart zetten als aantrekkingspool voor materialenstromen en recyclage-activiteiten. Het wil een ‘roadmap’ uitstippelen om Vlaanderen uit te bouwen tot een internationale recyclagehub waar materialen aangevoerd, gerecupereerd en weer geëxporteerd worden. Het project wordt door het VIL, OVAM, VITO en een interessante mix van 20 deelnemende bedrijven uitgevoerd. Lees meer.