Eindrapport van het Countering WEEE Illegal Trade (CWIT) project beschikbaar

  • 20 januari 2016

Bestrijding van illegale handel in afgedankte elektronische apparatuur, AEEA, is een belangrijke uitdaging. E-waste bevat waardevolle en kritieke materialen, zoals goud, kopen en palladium, alsook gevaarlijke stoffen, bijvoorbeeld kwik en cadmium.

Gecoördineerd door een consortium van zeven partnerorganisaties en gefinancierd door het zevende Kaderprogramma van de EU, werd het tweejaar durende CWIT (Countering WEEE Illegal Trade) project in september 2013 gelanceerd om lacunes in het beleid, regelgeving, handhaving en technologie te identificeren en oplossingen voor te stellen. Dit gebeurde door een team van experten in e-waste analyse, misdaadanalyse, veiligheid van de ‘supply chain’ en databeheer.

Deze benadering leidde uiteindelijk tot een stappenplan dat begeleiding biedt bij de maatregelen die nodig zijn om actief de e-afvalindustrie te verbeteren. De routekaart beschrijft de 16 aanbevolen clusters en illustreert de tijd die nodig is om deze te implementeren.

Het eindrapport van het CWIT project is nu beschikbaar op www.cwitproject.eu/wp-content/uploads/2015/09/CWIT-Final-Report.pdf