Flanders Recycling Hub

Logo VIL

VIL wil afval naar Vlaanderen halen

Afval is het nieuwe goud’, zo wordt gezegd. Feit is dat recyclage een zeer groot economisch potentieel heeft. Het ambitieus project ‘Flanders Recycling Hub’, dat vandaag door het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) is gestart en ook kadert binnen het Vlaams Materialenprogramma (VMP), wil de Vlaamse havens op de wereldkaart zetten als aantrekkingspool voor materialenstromen en recyclage-activiteiten.

Wereldwijd zullen we het met minder moeten doen: minder water, minder energie en ook minder grondstoffen. Daarom komt de nadruk steeds meer te staan op de zgn. ‘circulaire economie’. De tijd dat afval een vies woord was, is voorbij. Integendeel: het is nu een grondstof en Vlaanderen wil deze nieuwe materialenstromen aantrekken. Daarom lanceerde de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) in 2012 het publiek-privaat ‘Vlaams Materialenprogramma’. Een van de strategische hefboomprojecten van dit programma is de uitbouw van Vlaanderen als recyclagehub voor Europa via haar zeehavens.

Stromen aantrekken
Het collectief onderzoeksproject ‘Flanders Recycling Hub’ van het VIL past in dat kader. Het wil een ‘roadmap’ uitstippelen om Vlaanderen uit te bouwen tot een internationale recyclagehub waar materialen aangevoerd, gerecupereerd en weer geëxporteerd worden. “Vlaamse bedrijven beschikken al over een uitgebreide knowhow op het vlak van recyclage. Zij behoren tot de wereldtop. Maar dat volstaat niet om van Vlaanderen een recyclagehub van internationaal formaat te maken. De materialenstromen komen niet vanzelf,” aldus project officer Hans Vandenborre.

Booming business Met het project ‘Flanders Recycling Hub’ wil het VIL nagaan op welke manier de gunstige logistieke uitgangspositie en de aanwezige kennis aangewend kunnen worden om Vlaanderen stevig op de kaart van de circulaire economie te zetten. “Deze business groeit immers sterk en biedt interessante mogelijkheden, niet alleen voor de gespecialiseerde industrie, maar ook voor de logistieke dienstverleners, de afvalsector en de rederijen,” aldus Liesbeth Geysels, algemeen directeur van het VIL.

Van analyse tot proefproject
Het project wordt door het VIL en 27 deelnemende bedrijven uitgevoerd, in samenwerking met de OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) en VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) als partners. “Dit project van het VIL is een schitterend voorbeeld van wat we met het Vlaams Materialenprogramma willen bereiken”, zegt Henny De Baets, administrateur-generaal van de OVAM. “Overheden, bedrijven en kennisinstellingen bundelen kennis en middelen om materialenkringlopen te sluiten en de circulaire economie een stapje dichter bij te brengen. In dit project worden twee unieke Vlaamse troeven gebundeld onze unieke ligging in het centrum van Europa en een uitgebreide expertise op het vlak van afvalbeheer en recyclage, het gevolg van 35 jaar ambitieus en consequent afval- en materialenbeleid.”. In een eerste fase worden verschillende zaken onderzocht. Welke materialenstromen (papier, glas, tweedehandswagens …) bestaan er vandaag? Welke oorsprong, bestemming en omvang hebben ze en welke kunnen we naar hier halen? Welke (opkomende) recyclagetechnologieën bestaan er? Wat laat de Vlaamse wetgeving toe? Hoe pakken andere havens die zich als recyclaghub profileren het aan? Voor de meest beloftevolle stromen zal een concreet kosten-batenplaatje en logistiek concept worden uitgewerkt én de meest veelbelovende case zal binnen een proefproject in praktijk getest worden.

Roadmap
De conclusies worden in een ‘roadmap’ gegoten waarin de kansen voor Vlaanderen beschreven en vertaald worden in een actieplan. “Het project zal dus deels een adviserende functie hebben. Het zal Vlaanderen en haar bedrijven beter in staat stellen om de investeringen en infrastructuurvereisten in te schatten en eventueel belemmerende factoren aan te pakken,” aldus Vandenborre. Eind 2017 zijn de resultaten gekend.

27 deelnemende bedrijven
De deelnemende bedrijven zijn een interessante mix van o.a. logistieke dienstverleners, verladers, recyclagebedrijven, havenbedrijven, infrastructuurbeheerders en een provinciale ontwikkelingsmaatschappij: 3M, Agfa Graphics, Alders Internationaal Transport, BASF, Bebat, Belgian Scrap Terminal, Bollegraaf Recycling Solutions, Cemlog, De Neef Chemical Processing, Fostplus, Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, GTS, Havenbedrijf Gent, Haven van Zeebrugge, Indaver, IOK, IVBO, Kunnig, Maatschappij Linkerscheldeoever, POM West-Vlaanderen, Ravago Production, Recmix, Shanks België, Sureca, Umicore, Van Gansewinkel en Vanheede Environmental Logistics.

Praktisch

Opstart: juni 2015

Totale doorlooptijd: 32 maanden - januari 2018

Contact
Marc Leemans
015 284 206
Presentatie FRH