Flanders Recycling Hub

  • 3 juni 2015

Hoe kunnen we Vlaanderen uitbouwen tot een internationale hub die dienst doet voor de aanvoer van afvalstromen, de recuperatie ervan en de gedeeltelijke export van de eruit voortkomende grondstoffen?

Met het project ‘Flanders Recycling Hub’ wordt onderzocht op welke manier de gunstige logistieke uitgangspositie van Vlaanderen en de aanwezige knowhow op het vlak van recyclage aangewend kunnen worden om Vlaanderen definitief op de kaart te zetten als recyclageregio. De Vlaamse havens fungeren daarbij als motor.

Het inzetten op de capaciteiten van Vlaanderen als recyclagehub brengt volgende voordelen:
• Het aantrekken van nieuwe stromen en nieuwe recyclage-activiteiten;
• Een versterking van het industrieel weefsel en de bestaande recyclagefaciliteiten;
• De verdere uitbouw van Vlaanderen als koploper op vlak van duurzaam afval- en materialenbeheer;
• Nieuwe kansen voor de logistieke sector in mondiale, nationale en lokale materialenstromen.

Flanders Recycling Hub vloeit voort uit een samenwerking tussen OVAM-Vlaams Materialenprogramma en VIL (Vlaams Instituut voor de Logistiek).

Graag meer weten en meestappen als partner: http://www.vlaamsmaterialenprogramma.be/uitbouw-van-vlaanderen-als-recyclagehub-voor-europa-via-onze-zeehavens