Genkse regio circulair

  • 3 juni 2015

Hoe tonen we wat de circulaire economie concreet kan betekenen voor ondernemers uit de Genkse Regio? Dit was het centrale uitgangspunt van de co-creatie sessies van 28 april in CMine, waarvoor 85 lokale ondernemers zich engageerden.

Vanuit het huidige potentieel, dat via een prospectieve studie in de regio gedetecteerd werd, gingen de bedrijfsleiders aan de slag rond 7 verschillende business cases: ‘legolisering’ van schoolmeubilair, lokaal CO2-netwerk, onderhoudsvriendelijk en flexibel winkelinterieur (van product naar dienst), sluiten van rubberkringloop, totaalpakket voor open-bouw concepten, recyclage A-hout en lokale recyclage van horeca-afval. Binnen iedere keten werd gezocht naar nieuwe samenwerkingen en afzetmogelijkheden én nagedacht over welke buitenlandse bedrijven een meerwaarde zouden hebben als ze zich mee in deze Genkse –circulaire- regio vestigen. Deze pistes worden nu verder uitgewerkt door de bedrijven zelf met ondersteuning van de projectgroep (de OVAM met het Vlaams Materialenprogramma, Ruimte Vlaanderen, Agentschap Ondernemen, NV De Scheepvaart, steden Genk, Houthalen-Helchteren, Bilzen en Hasselt – onder begeleiding van het consortium Rebel, BUUR en The Rock Group).

Henny De Baets, administrateur-generaal van de OVAM benadrukte het belang van deze samenwerking binnen de waardeketen en met de lokale en Vlaamse overheid om tot een duurzame, veerkrachtige economie te komen waarin het duurzaam omgaan met grondstoffen en materialen kernelementen zijn. Daarna gaf Jan Leyssens van Plan C een aantal handvaten om concreet aan de slag te gaan door verschillende businessmodel-strategieën slim te combineren. Na de co-creatiesessies gaf ook Peter Cabus, secretaris-generaal van Ruimte Vlaanderen aan hoe cruciaal het is dat de ruimtelijke en economische ontwikkelingen op elkaar afgestemd worden, een thema dat verder uitgediept werd aan een achtste discussietafel.

Op 15 oktober zal er een terugkoppelmoment komen voor de bedrijfsleiders die deelnamen aan dit event, maar worden ook andere geïnteresseerden uitgenodigd om het potentieel van de circulaire economie verder te exploreren. Noteer deze datum alvast in uw agenda!