Goedgekeurde MIP projecten die bijdragen tot duurzaam materialenbeheer

  • 12 januari 2015

Via het Milieu- en energietechnologie Innovatie Platform (kortweg MIP) biedt de Vlaamse overheid ondersteuning voor projecten die bijdragen tot:

  • Spaarzaam gebruik van hulpbronnen/grondstoffen (dit heeft zowel betrekking op energie-, materiaal-, als watergebruik)
  • Maximale reductie van afvalstromen (inclusief emissies)
  • Bijdragen tot slimme geïntegreerde netwerken in de domeinen energie, water en materialen

Voor de goedgekeurde projecten in 2014: zie www.i-cleantechvlaanderen.be/nl/MIP/oproep-2014. Er werden onder meer projecten goedgekeurd over het sluiten van materiaalkringlopen voor matrassen en zonne-energiesystemen, voor het optimaal beheer van post-consumer houtafval en de recyclage van aluminium industriële afvalstromen en de maximale valorisatie van ijzerhoudende industriële afvalstromen. Momenteel kunnen extended abstracts ingediend worden voor de MIP oproep 2015.