Grondstoffenrevolutie: ontwerp zelf je duurzame toekomst

  • 12 januari 2015

De OVAM sensibiliseert en motiveert jongeren, de consumenten en ondernemers van de toekomst om duurzaam en bewust om te gaan met de natuurlijke bronnen van onze planeet, waaronder de grondstoffen en materialen.

Via het Vlaams Materialenprogramma onder de hefboom Slim Samenwerken participeert de OVAM in diverse projecten van educatieve partners om de Vlaamse aanpak en initiatieven over duurzaam gebruik van materialen en grondstoffen op maat van verschillende doelgroepen te vertalen.

Voor de eerste graad secundair is er gloednieuw educatief en actief aanbod over de grondstoffenproblematiek ontwikkeld door het PIME, het Provinciaal Instituut voor Milieu Educatie in Lier. Ook voor andere doelgroepen kan dit inspirerend zijn. Meer informatie: PIME grondstoffenrevolutie.

Wilt u als vereniging, bedrijf, leerkracht of lokale bestuur sensibiliseren over duurzaam materialengebruik op een laagdrempelige en concrete manier? Bekijk en gebruik dan onze nieuwe Prezi over de basisprincipes van het sluiten van materialenkringlopen. Dit jaar worden ook bijkomende informatiefiches online ter beschikking gesteld. De presentatie vindt u hier.

Meer informatie bij vlemahie@ovam.be en vlabeeuw@ovam.be