Het steunpunt Duurzaam Materialenbeheer brengt het economisch belang van afval, recyclage en de circulaire economie voor Vlaanderen in kaart

  • 26 september 2014

De afgelopen decennia is het beheer van afval en secundaire grondstoffen uitgegroeid tot een sector die in Vlaanderen werk en economische waarde creëert. Om voor beleidsmakers en betrokken actoren een helder beeld te schetsen van het belang van deze sector, bracht het Steunpunt Duurzaam Materialenbeheer (SuMMa) een studie uit die sleutelindicatoren bevat zoals werkgelegenheid, jobs en toegevoegde waarde: ‘Een verkennende analyse van het economisch belang van afvalbeheer, recyclage en de circulaire economie voor Vlaanderen’. De studie kijkt zowel naar de huidige situatie als naar het toekomstig groeipotentieel.

http://steunpuntsumma.be/nl/publicaties/summa-economisch-belang-8.pdf