Het Vlaams Materialenprogramma: accenten voor de toekomst

  • 19 maart 2015

Om de basis te leggen voor een circulaire economie, zet het Vlaams Materialenprogramma in op het sluiten van materiaalkringlopen in vier economische clusters: bouw, chemie en kunststoffen, bio-economie en waardevolle metalen. Om te vermijden dat elke business case of innovatie vastloopt op dezelfde obstakels, werden ook vijf ‘enablers’ gekozen: duurzaam design, samenwerking binnen de waardeketen, juiste investeringsklimaat, ondersteunende regelgeving en onderzoek naar nieuwe materialen en technologie.

Voor de periode 2015-2016 werden ook zes strategische hefboomprojecten gedefinieerd in samenspraak tussen de verschillende partners. Kenmerkend voor deze projecten: ze zijn een hefboom voor de realisatie van een circulaire economie in Vlaanderen, én bieden tegelijkertijd mee een oplossing voor andere grote maatschappelijke uitdagingen. Denk maar aan de nodige transformatie van onze industrie, aan jobcreatie of aan de behoeftes op het vlak van de bouw van rusthuizen en scholen.

  • Uitbouw van Vlaanderen als recyclagehub voor Europa via onze zeehavens.
  • Nieuwe jobs in de circulaire economie.
  • Potentieel circulaire economie op verschillende ruimtelijke schaalniveaus (case regio Genk).
  • Versterken van de metaalrecyclage-industrie in Vlaanderen.
  • Innovatieve bouwconcepten voor energie- en materiaalbewust bouwen.
  • Business model innovatie.

Meer info klik hier
Geïnteresseerd om mee te doen. Neem contact op via vmp@ovam.be.