Het Vlaams Materialenprogramma, FISCH, Flanders' Plastic Vision en SIM over maatschappelijk verantwoord innoveren

  • 30 oktober 2014

Als afsluiting van het boeiende 3-daagse i-SUP congres organiseerden het OVAM Vlaams Materialenprogramma, SIM (Strategisch Initiatief Materialen), Flanders’ Plastic Vision en FISCH een evenementt met als thema Maatschappelijk Verantwoord Innoveren.

Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Philippe Muyters, sprak over de mogelijkheden voor ondernemers om nog meer in te zetten op innovatie en hoe innoveren ondernemingen ‘sexy’ kan maken. De Vlaamse overheid zet zelf ook, met het nieuwe Vlaamse regeerakkoord, volop in op de stimulatie en ondersteuning van ondernemers en industrie.

Dit ligt in lijn met de oproep van Geert Janssens, hoofdeconoom bij VKW Metena, voor een flankerend beleid waarbij de overheid zorgt voor de nodige, gunstige kadervoorwaarden en de markt en ondernemers laat doen waar ze best in zijn. Volgens Lieze Cloots van de Bond Beter Leefmilieu zijn er trendbreuken nodig om de maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Deze trendbreuken, die voornamelijk nodig zijn op de gebieden van materialen, energie, zorg en inclusie, worden geïnitieerd door innovatie en ondernemerschap. Innoveren met maatschappelijke impact vraagt een intensieve samenwerking, zowel tussen ondernemers onderling als tussen ondernemers en de andere partijen in de quadruple helix. Dit is net de taak die innovatieplatformen zoals FISCH, het Vlaams Materialenprogramma, Flanders’ Plastic Vision en SIM opnemen. Deze platformen initiëren en stimuleren sectorieel en bedrijfsgedreven (open) innovatie. Door middel van sterke interactie tussen sectoren, bedrijven, kennisinstellingen en het middenveld worden intensieve waardeketens opgezet en verankerd in Vlaanderen. De aanwezige experten pleiten voor verdere steun aan deze vraaggedreven 'lichte structuren' met 'zware' impact.