Het Vlaams Materialenprogramma verankerd in de nieuwe beleidsnota's

  • 12 januari 2015

Ook in de periode 2014-2019 zet Vlaanderen verder in op de transitie naar een circulaire economie via een duurzaam materialenbeheer. Het regeerakkoord met als titel ‘Vertrouwen, verbinden, vooruitgaan’ en de nieuwe beleidsnota’s voor Omgeving, voor Werk, Economie & Innovatie, voor Algemeen Regeringsbeleid en voor Energie onderschrijven het belang dat de nieuwe Vlaamse regering hecht aan het ondersteunen van de transitie naar een duurzaam materialenbeheer en een kringloopeconomie in Vlaanderen.

Minister Schauvliege engageert zich in de beleidsnota Omgeving om samen met de OVAM en het transitiebestuur de werking van het Vlaams Materialenprogramma verder uit te bouwen tot een erkend publiek-privaat coördinatieplatform voor de uitrol van de transitie duurzaam materialenbeheer en de kringloopeconomie in Vlaanderen. Ze zal zorgen voor ondersteuning van de drie essentiële pijlers (actieplan, lerend netwerk en onderzoek) en beleidsdomeinoverschrijdende samenwerking verzekeren. Belangrijke projecten voor de volgende paar jaar zijn onder andere de uitbouw van de Vlaamse havens als recyclagehub voor Europa, onderzoek naar de herontwikkeling van de Ford Genk site tot circulair bedrijventerrein en het versterken van het jobpotentieel van de kringloopeconomie in Vlaanderen. Ook wordt ingezet op het beter verankeren van de metaal-, de kunststoffen- en de agro-food cluster in Vlaanderen door het sluiten van materiaalkringlopen, net zoals materiaalbewust (ver)bouwen.

Voor een gedetailleerd overzicht van kapstokken voor het Vlaams Materialenprogramma in de beleidsnota’s 2014-2019: zie hier.