Hoe concurrentieel voordeel halen uit een duurzaam materialenbeheer van kunststoffen

  • 12 januari 2015

Op donderdag 5 februari van 9u30 tot 16u organiseert het Vlaams Materialenprogramma een transdisciplinaire workshop met deelnemers uit het bedrijfsleven (ontwerpers, producenten, verwerkers en gebruikers), middenveld, de overheid en kennisinstellingen. Locatie: Kaai 17, Liefdadigheidstraat 1 in Aalst.

In 2013 werkten de partners van het Vlaams Materialenprogramma roadmaps uit waarmee de stappen naar een circulaire economie concreet worden gemaakt. In deze roadmaps komt design binnen elke cluster (bouw, chemie & kunststoffen, kritieke metalen, bio-economie) naar voor als cruciale succesfactor. We moeten producten zo ontwerpen dat ze gemakkelijker herbruikbaar, herstelbaar en recycleerbaar zijn. In de workshop van 5 februari bekijken we de rol en mogelijkheden van duurzaam design in relatie tot ‘het sluiten van de kringloop van kunststoffen’.

De sessie start met inspirerende presentaties van ontwerpers, producenten en recycleurs van kunststofproducten. Zo getuigen o.a. Tupperware, Deceunick, Cides, Plan C en Flanders In Shape over nieuwe mogelijkheden en obstakels. Vervolgens voorzien we een interactief netwerkmoment tussen de verschillende aanwezige partijen. Doel is om de verschillende actoren over de hele waardeketen beter te leren kennen en inzicht te krijgen in elkaars noden. Door kennisuitwisseling willen we bijdragen tot een groter concurrentieel voordeel van duurzaam design van kunststofproducten.

We sluiten de dag af met een plaatsbezoek aan de productiesite van Tupperware.

Meer informatie en inschrijven via ecodesign@ovam.be.