Innovatieve bouwconcepten voor energie- en materiaalbewust bouwen

Innovatieve bouwconcepten

Niet alleen materiaalkeuzes, maar ook gebouwontwerp en de manier waarop men materialen combineert tot gebouwelementen zijn van belang om een duurzaam materialengebruik in gebouwen te implementeren. Veranderingsgericht (ver)bouwen speelt hierop in. Werken met demonteerbare bouwmaterialen met standaardafmetingen vergemakkelijkt het hergebruik, zonder dat men energie moet stoppen in het slopen en opwerken van de materialen. Op dit moment bouwt Vlaanderen nog maar weinig op een dynamische manier. Het concept krijgt veel bijval, maar het is nog jong en er is nood aan concrete pilootprojecten en ruimte voor experiment om het nut en de meerwaarde van het veranderingsgericht bouwen naar voren te brengen. Het regeerakkoord biedt kansen, met name wat betreft de bouw van RVT’s en scholen.