Laatste voorbereidingen aan de beleidsnota's

  • 30 oktober 2014

Elke minister dient aan het begin van een nieuwe legislatuur één of meerdere beleidsnota's in bij het Vlaams Parlement. Beleidsnota's zijn de strategische plannen (doelstellingen, effecten, acties) van de minister ter uitvoering van het regeerakkoord. De ontwerp-beleidsnota's werden de voorbije weken voorbereid en uitgewerkt door de departementen in samenwerking met de agentschappen. Eind oktober worden ze voorgelegd aan het Parlement. We kijken uit naar de kapstokken voor duurzaam materialenbeheer en het Vlaams Materialenprogramma in de beleidsnota's Omgeving en Economie en Innovatie