Materialenscan

  • 20 januari 2016

Bij de Vlaamse productie KMO’s lopen de kosten voor grondstoffen op tot meer dan 40% van de totale bedrijfskosten. Dit is veel hoger dan bijvoorbeeld de energie- of personeelskosten. Dit leert ons de evaluatie van de eerste groep bedrijven die de materialenscan hebben doorlopen. Uit verder onderzoek blijkt dat gemiddeld 18% van de aangekochte grondstoffen uiteindelijk niet in een verkoopbaar product terechtkomen. Een groot besparingspotentieel ligt hier om de hoek. Het terugdringen van het verlies aan grondstoffen met 10% levert een immense besparing op. Bij de onderzochte groep KMO's ligt het besparingspotentieel op 2% van de totale productiekosten. In euro's uitgedrukt maar liefst 32.000 euro gemiddeld per bedrijf. De uitgevoerde materialenscans bevestigen hiermee het belang, maar vooral ook het potentieel van duurzaam materialengebruik.

Tot eind 2016 bieden het Agentschap Innoveren en Ondernemen en de OVAM productiebedrijven een gratis individuele materialenscan aan via aanbestede adviseurs. Wilt u zelf via de materialenscan een zicht krijgen op uw huidig materialenverbruik en de kosten die ermee gepaard gaan, aarzel dan niet om zelf een gratis materialenscan aan te vragen. U vindt alle info en de contactgegevens van de geselecteerde adviseurs op www.materialenscan.be.