Naar een circulaire economie in de regio Genk

  • 24 september 2015

In 2014 verbond het Vlaams Materialenprogramma één van haar strategische hefboomprojecten aan het ruimtelijke verhaal binnen het SALK, T.OP Limburg. In dit project werken de lokale bedrijven en overheden samen om de Genkse regio uit te bouwen tot een aantrekkelijke regio voor investeerders en ondernemers in de circulaire economie. We zijn gestart met een prospectieve studie om het potentieel dat nu al in de aanwezige bedrijven zit te activeren. Daarnaast kijken we op welke ruimtelijke schaal de principes van circulaire economie een maximale samenhang tussen bedrijvigheid en stedelijke ontwikkeling kunnen realiseren.

Intussen hebben we met de partners Ruimte Vlaanderen, Agentschap Ondernemen, NV De Scheepvaart en stad Genk ook een nieuw ruimtelijk experiment opgezet. In het ‘Atelier Track Design’ onderzoeken we hoe we de herontwikkeling van een uitzonderlijk groot bedrijventerrein (FORD site) kunnen koppelen aan andere lineaire infrastructuren in de omgeving (oa het kolenspoor). Met deze opdracht kunnen we bovendien bij mogelijke nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen rekening houden met de noden die een transitie naar een circulaire economie vraagt. Inschrijvers kunnen voor deze opdracht nog een offerte indienen tot 29 september.

In een volgende Update gaan we dieper in op beide onderzoekssporen.