Nieuwe materialen en materiaaltechnologieën

Trekker: VITO

Actie 1: Inventarisatie onderzoek.
Momenteel brengen we de Vlaamse sterktes in kaart, zowel op het vlak van industrie als van de kennisinstellingen, en koppelen we dit aan de Europese prioriteiten en initiatieven rond materialenefficiëntie. Hierdoor willen we leemtes identificeren en niches en opportuniteiten ontdekken voor samenwerking in het onderzoekslandschap.

Actie 2: Onderzoeks- en demonstratieprojecten.
Nieuwe onderzoeks- en demonstratieprojecten worden opgestart, onder andere in het kader van SIM (Strategisch Initiatief Materialen). Onderzoeksgebieden die in de komende periode aandacht krijgen zijn bijvoorbeeld: nieuwe technologieën om materialen te herwinnen uit industriële afvalstorten (Enhanced Landfill Mining) en uit verdunde industriële afvalstromen, additieve vormgeving.

Actie 3: Integratie van materiaalcriteria in (bestaande) onderzoeksprogramma’s.
Omdat de nieuwe technologieën vaak leiden tot complexe materiaalstructuren die recyclage bemoeilijken, moet de ontwikkeling van nieuwe materialen gepaard gaan met een duurzaamheidsanalyse van de volledige levenscyclus van een product.

Actie 4: Gebruiksvriendelijk instrument voor inschatten van de impact van nanomaterialen op milieu, gezondheid en veiligheid.
Nanomaterialen kunnen de performantie van composietmaterialen, katalysatoren en elektrodes immers verbeteren, maar het effect van deze nanodeeltjes op mens en milieu is nog niet voldoende gekend.

Actie 5: Sterkere Vlaamse inbreng in Europese materialenprogramma’s.
Om een prominente Vlaamse rol te spelen op Europees niveau werken we een aan een versterking van de visibiliteit van het Vlaamse Materialenprogramma, onder meer via de Knowledge & Innovation Community rond ‘raw materials’.

Nieuwe materialen
Stand van zaken - oktober 2015