Nieuws

Masterclass CO
  • 2 september 2016

Plan C Masterclass circulaire economie 2016: Nu inschrijven

Tijdens vier sessies van een halve dag dit najaar, ontdek je welke kansen de circulaire economie biedt voor de toekomst.
Visie 2050
  • 24 mei 2016
Argex_shredder
  • 23 maart 2016

Analyse van de grondstoffenwinst verkregen uit de recyclage versus verbranding met recuperatie van metalen uit de assen

Wereldwijd worden afvalstromen nog steeds te vaak gestort of verbrand, wat tot een groot verlies aan waardevolle materialen leidt. In een circulaire economie is afval echter een waardevolle grondstof voor nieuwe producten.
Inleiding Frans Dieryck
  • 2 september 2016

Ideeën van 150 stakeholders vormen input voor transitie circulaire economie

Het inhoudelijk programma Circulaire Economie en de concrete organisatie van deze transitie zal de komende maanden verder uitgetekend worden, zodat we begin 2017 met een nieuw programma en team kunnen starten.
Landbouw - Maïs
  • 24 mei 2016

Publicatie rapport "Back to basics - Circulaire economie en landbouw"

Het rapport verkent de mogelijkheden van circulaire economie voor de Vlaamse land- en tuinbouwsector en kijkt waar het vernieuwende zit ten opzichte van bestaande landbouwpraktijken.
CE kringloop
  • 23 maart 2016

Circulaire economie door FIT weerhouden als vlag voor internationalisering

Op 25 januari 2016 verzamelden meer dan 150 deelnemers uit de Vlaamse bedrijfswereld, de overheid en de kennisinstellingen zich voor de Flanders International Economic Summit, georganiseerd door Flanders Investment and Trade.
Jiska Verhulst
  • 2 september 2016

Jiska Verhulst wordt transitiemanager voor de circulaire economie

Op 15 juli keurde de Vlaamse Regering het plan van aanpak voor de transitieprioriteit circulaire economie goed. Jiska Verhulst, huidig directeur van PlanC, wordt aangesteld als transitiemanager Circulaire Economie en de OVAM blijft de motor van dit transitieproces.
Reburg
  • 23 maart 2016

De stad van morgen is circulair

De stad van morgen is circulair. Maar hoe ziet het leven er dan anno 2050 uit? Welke bedrijven floreren er? Wat met de ruimtelijke impact?
NORTH SEA Reasources Roundabout
  • 23 maart 2016

Ondertekening green deals NORTH SEA Reasources Roundabout

Recyclage heeft een zeer groot economisch potentieel. De transitie naar een circulaire economie betekent een besparing op productiekosten voor Europese bedrijven en zorgt voor extra jobs.
December 2014