Ondertekening green deals NORTH SEA Reasources Roundabout

  • 23 maart 2016

Recyclage heeft een zeer groot economisch potentieel. De transitie naar een circulaire economie betekent een besparing op productiekosten voor Europese bedrijven en zorgt voor extra jobs. Het stimuleren en verankeren van de circulaire economie in Vlaanderen is dan ook een belangrijke doelstelling binnen het VMP. In dit verband stapten het VMP en de OVAM recent in het ambitieuze project ‘Flanders Recycling Hub’. In het verlengde hiervan stapt de OVAM nu ook in het NSRR, de North Sea Resources Roundabout. De Vlaamse milieuminister zal voorafgaand aan de vergadering van de eerstkomende Europese Milieuraad, op donderdag 3 maart 2016, haar handtekening plaatsen onder de eerste ‘International Green Deal’, samen met o.a. de milieuministers uit Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Circulaire economie draagt bij aan de Groene Groei ambitie van het Nederlandse kabinet. Ook voor Vlaanderen geldt dezelfde ambitie en opent dit interessante opties. In navolging van de Nederlandse, en succesvolle, Green Deal aanpak volgt nu de eerste Internationale Green Deal op vlak van grensoverschrijdende handel, transport en toepassing van secundaire grondstoffen in het Noordzeegebied.

Potentiële grondstoffen hebben vaak de status van afval op basis van de Europese wetgeving. Binnen de EU-wetgeving wordt ook vastgelegd hoe afval internationaal verscheept kan worden. Bedrijven in het Noordzeegebied geven echter vaak aan dat de interpretatie van de wetgeving, tussen lidstaten onderling, uiteenloopt of tegenstrijdig is wat maakt dat er kansen worden gemist op vlak van milieu en economie en waardoor de handel, vaak onbedoeld, wordt tegengewerkt.

Binnen de internationale Green Deal North Sea Resources Roundabout worden alle betrokken partijen m.n. de deelnemende bedrijven en haar bevoegde autoriteiten, inspectiediensten en de Europese Commissie rond de tafel gebracht waarbij gezocht wordt naar oplossingen, binnen het bestaande wettelijke kader, om afvalstoffen vlotter te laten circuleren.