In cijfers

Vlaanderen en Europa beschikken zelf nauwelijks over grondstoffen. We zijn erg afhankelijk van import uit het buitenland waardoor geo-politieke verhoudingen en sterk schommelende grondstofprijzen ons een onzeker langetermijnperspectief bieden. Ons huidig materialenverbruik legt ook een steeds grotere druk op het leefmilieu.

De grondstoffenuitdaging biedt tegelijkertijd kansen voor Vlaanderen. De afval- en recyclagesector groeit sterk. De toegevoegde waarde in België is tussen 1970 en 2007 jaarlijks met gemiddeld 5,5 % gegroeid na correctie voor inflatie. Maar ook in de clusters (kritieke) metalen, duurzame chemie en kunststoffen, agro-food en bouw, kunnen business-opportuniteiten gecreëerd worden door materiaalkringlopen te sluiten. Indicatieve schattingen van de economische baten van de circulaire economie voor Vlaanderen, wijzen op besparingen op materiaalkost van 2 tot 3,5% van het Vlaamse BBP en de creatie van 27.000 bijkomende jobs, gaande van hoogtechnologisch tot laaggeschoold.

https://steunpuntsumma.be/nl/publicaties/summa-economisch-belang-8

SoU-1
SoU-2
SoU-4
SoU-3