Overheden gaan circulair

  • 3 juni 2015

Over de hele wereld, zijn een groeiend aantal bedrijven begonnen met het ontwikkelen en toepassen van circulaire bedrijfsmodellen. Ook regeringen hebben goede redenen om mee te doen: circulaire economie versterkt de competitiviteit  door waardevolle hulpbronnen uit te sparen, stimuleert innovatie en belooft miljoenen nieuwe banen.

Gezien het belang van overheidstussenkomst bij de overgang naar een circulaire economie, heeft De Groene zaak een overzicht opgesteld van goede praktijken wereldwijd. U vindt de publicatie hier. Bekijk zeker ook de pagina’s over het Vlaams Materialenprogramma.