Partner in de kijker: Agoria

Logo AgoriaAgoria vertegenwoordigt 1700 bedrijven uit de technologische sector. Veel van onze lidbedrijven, groot en klein, hebben begrepen dat investeren in de circulaire economie loont. Zo zijn de recyclagebedrijven van non-ferrometalen binnen Agoria wereldleider met hun hoogtechnologische installaties om kringlopen op een efficiënte en milieuvriendelijke manier te sluiten. Maar ook in de maakindustrie zijn er heel wat voorbeelden te vinden van vooruitstrevende bedrijven die actief ecodesign of nieuwe businessmodellen integreren in hun bedrijfsstrategie en zo de omslag te maken naar duurzaam materiaalgebruik.

Maar liefst twee op de drie Agoria lidbedrijven ondernemen actie om hun grondstoffenefficiëntie te verbeteren. Het onontgonnen potentieel is toch nog groot. Agoria wil de bedrijven uit de technologische industrie daarom begeleiden in het uittesten van nieuwe technologie en circulaire business strategieën: door het aanbieden van coaching en van gelegenheden voor netwerking en het uitwisselen van ervaringen. Belgische technologische bedrijven mee helpen transformeren naar eco-productieve Fabrieken van de Toekomst daar werkt Agoria samen met onze leden elke dag aan. Terwijl de circulaire economie nu de aandacht trekt van beleidsmakers over de hele wereld, moet nog veel werk verzet worden op het vlak van het verwijderen van juridische belemmeringen en het verstrekken van de juiste prikkels. Daarom bespreken wij op regelmatige basis ook de bezorgdheden van onze bedrijven met toonaangevende beleidsmakers.

Agoria verwelkomt het feit dat de Vlaamse regering de transitie naar een circulaire economie als één van de zeven prioriteiten voor haar langetermijnbeleid heeft geïdentificeerd. In het kader van het Vlaams Materialenprogramma ondersteunt Agoria acties die erop gericht zijn de recyclage van (kritieke) metalen in Vlaanderen verder te versterken. Zo willen wij mee de schouders zetten onder de uitrol van een recente studie in het kader van het VMP die ‘quick wins’ in kaart brengt om meer kritieke en waardevolle metalen uit afgedankte elektrische en elektronische apparaten, afgedankte voertuigen en batterijen te recupereren. Wij kijken ook uit naar verdere VMP initiatieven die recyclagebedrijven in contact brengen met productiebedrijven om zo het ontwerp van producten meer af te stemmen op later herstel, hergebruik en recyclage.

www.agoria.be