Plan C en de economie van de toekomst

  • 30 oktober 2014

Op dinsdag 2 september nodigde Plan C Herman Wijffels – bedrijfsleider, politicus, econoom – uit om zijn kijk te geven op het economisch bestel van de toekomst. Wijffels maakte met cijfers en grafieken duidelijk dat het industriële tijdperk dat zoveel welvaart heeft gebracht, onze planeet kapot aan het knijpen is. De circulaire economie biedt volgens Wijffels een uitweg, weg van crises en overbelasting van onze hulpbronnen. In Wijffels woorden: "Minder putten uit eindige voorraden en steeds meer oogsten uit permanent beschikbare bronnen." Die paradigmashift van lineair naar circulair is niet onnatuurlijk, merkt Wijffels op. Mensen hebben zich door de ideeën van de Verlichting ontwikkeld als wezens die lineair denken en handelen in wat eigenlijk in alle opzichten een samenspel van cyclische processen is. Om van de oude naar de nieuwe economie over te schakelen, zijn er wel enkele belangrijke aanpassingen nodig. In de oude benadering van economie staat competitie en het bezitten van eigen middelen centraal. De circulaire economie is veel meer gebaseerd op samenwerken en delen. "Mededingingsbeleid en intellectueel eigendomsrecht zijn twee belangrijke instituties van de oude economie die soms het circulaire denken in de weg staan", aldus Wijffels. Een uitgebreid verslag vindt u hier.

Aansluitend op de lezing van Herman Wijffels, publiceerde Plan C de reeks Econotalks. Econotalks is een vierdelige reeks longreads over de economische en financiële aspecten van een circulaire economie. We kijken voorbij de mooie principes en proberen te achterhalen wat werkt en wat niet. Economische experts en industriëlen uit binnen- en buitenland komen aan het woord.

Aflevering 1/4: Kiezen voor de wind van verandering (over de maatschappelijke kant van transities)
Aflevering 2/4: Kannibalen aan de bedrijfspoort (over de financiering van duurzaamheid)
Aflevering 3/4: 'Je kan geen belastingen verschuiven zonder er te verhogen’ (over economisch beleid)