Potentieel circulaire economie op verschillende ruimtelijke schaalniveaus (case regio Genk)

Jobs circulaire economieDoor de sluiting van Ford Genk in 2014 heeft de Vlaamse Regering beslist om het investeringsprogramma ‘SALK' op te maken. Dit programma bestaat uit verschillende deelprojecten en om territoriale afstemming en win-win te realiseren tussen de verschillende geplande SALK investeringen werd een Territoriaal Ontwikkelingsprogramma (T.OP) Limburg opgezet. De OVAM werkt mee aan dit project via haar bodembeleid en vanuit het Vlaams Materialenprogramma, in het onderdeel RE-MINE Poort Genk. De doelstelling van RE-MINE Poort Genk is om meer samenhang in de stad te creëren: samenhang in bedrijvigheid én stedelijke ontwikkeling. Deze samenhang zou gerealiseerd worden door volop de kaart te kiezen van de “Circulaire economie”. In de eerste plaats wordt hiervoor gekeken naar het aanwezige potentieel in product en service system design (engineering en manufacturing) en slimme logistiek (reverse logistics). Via een prospectieve studie gaan we na welk potentieel in deze twee domeinen aanwezig is om kringlopen van materialen, energie en kennis beter te sluiten en Genk te ontwikkelen als circulaire hub voor de ruimere economische ontwikkeling van het Albertkanaal.

Genkse Regio de ideale voedingsbodem voor de circulaire economie in Vlaanderen

Genk CirculairSteeds meer gemeenten, steden en regio’s maken de transitie naar een circulaire economie. Ook Genk, Hasselt en de gemeente Houthalen-Helchteren (=samen Poort Genk), kiezen hier resoluut voor. Een regio zoals Poort Genk die bekend staat om haar maakindustrie, logistieke en design sector heeft een uniek DNA dat bijzonder aantrekkelijk is voor circulair ondernemerschap. De vele experimenteerruimtes, technisch geschoolde arbeidskrachten en een centrale ligging in Europa zorgen ervoor dat deze regio hét valorisatieknooppunt wordt van gebruikte materialen naar hoogwaardige producten.

In de prospectieve studie die als strategisch hefboomproject binnen het Vlaams Materialenprogramma en het TOP Limburg programma ontstond, vertrokken we van het – voor circulaire economie – relevante DNA van de regio en de al aanwezige kiemen voor circulair ondernemerschap. Lokale ondernemers zaten aan tafel met al dan niet lokale partners voor de ontwikkeling van voor henzelf haalbare en kansrijke business cases. Belangrijke succesfactor in het DNA van deze regio zijn de experimenten die deze regio aangemoedigt, niet enkel bij onderzoeksinstellingen, maar ook bij lokale bedrijven en burgers. In die zin is Poort Genk complementair aan kennisregio’s in de omgeving, die wel kennis ontwikkelen in de circulaire economie, maar geen ruimte hebben om te experimenteren en te implementeren.

Concreet betekent dit dat specifieke inputs (bijvoorbeeld innovaties rond bepaalde circulair geïnspireerde business concepten) doelbewust en via slimme keuzes en strategieën worden aangetrokken naar de regio (selectieve “pull”-beweging). En hier worden ze aangevuld met lokale inputs (mensen, materialen, stromen, ruimte, creativiteit, enz.) om hiermee te experimenteren of in te zetten binnen een (hoogwaardig) valoratieproces naar hoogwaardige, circulaire producten. Dit proces creëert een toegevoegde waarde én werkgelegenheid en daarna worden de diensten of producten opnieuw in één of meerdere netwerkniveaus of geografische schaalniveaus doorgeduwd (“push” beweging vanuit de regio). Deze zich steeds herhalende push-pull beweging is vertaald op verschillende schaalniveaus, waardoor het valorisatie-knooppunt Poort Genk ook verbindend én versterkend is voor zowel de bovenlokale, interstedelijke en lokale netwerken.

Ook de typisch maakindustrie van Poort Genk kan zich perfect aanpassen aan de circulaire economie. Deze sector kan nog meer inzetten op het gebruik van secundaire materialen en op het proactief verlengen van de levenscyclus van producten. Dankzij de ruim aanwezige design-pools speelt de regio een trekkersrol in het duurzaam ontwerpen, wat nodig is om onderhoud en herstellingen van producten te standaardiseren. En dit komt ook nieuwe business modellen zoals product-dienstcombinaties ten goede. De aanwezigheid van sterke logistieke spelers zorgt tenslotte voor de mogelijkheid om het sluiten van de materiaalketen ook praktisch te organiseren.

In vergelijking met andere regio’s kan Poort Genk terugvallen op tal van ingrediënten die nu al aanwezig zijn, en waarbij het vooral een kwestie is om deze samen te brengen. Uitdaging is nu om voluit in te zetten op het uitdragen van dit ‘DNA voor een circulaire economie’ zodat ook voor anderen duidelijk wordt dat Poort Genk de belangrijkste circulaire regio van Europa is!