Recyclage van belangrijke grondstoffen uit computers en laptops rendeert

  • 20 januari 2016

Het loont om te investeren in recyclage: 85% van de metalen uit ingezamelde laptops in België wordt opnieuw gebruikt als grondstof. Voor Vlaanderen alleen leverde dat in 2013 bijvoorbeeld 15 ton koper en 48 kg waardevolle edelmetalen op. Toch blijven er nog belangrijke uitdagingen: zo wordt slechts 13% van de plastics uit laptops effectief gerecycleerd.
De inzameling en recyclage brengen een milieu-impact met zich mee, maar die ligt zeven maal lager dan de productie uit verse grondstoffen. De recyclage is niet enkel van belang voor het milieu maar evenzeer voor een duurzaam Vlaanderen in zijn geheel. Er wordt niet alleen werkgelegenheid gecreëerd, de recyclage levert ook strategische, zogenaamde kritieke grondstoffen op.

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) is een belangrijke bron van milieuverontreiniging. Maar in de Vlaamse context wordt volop gewerkt om dat afval te hergebruiken als grondstof. Door recyclage slaan we twee vliegen in één klap: vermijden van milieuverontreiniging en het winnen van secundaire grondstoffen zodat er minder nieuwe grondstoffen nodig zijn. Maar de kringloop sluiten vergt een inspanning en er komen heel wat stappen aan te pas: inzamelen, sorteren, ontmantelen, terugwinnen en opzuiveren van metalen. De vraag stelt zich dan ook in welke mate er echt nettowinst gemaakt wordt door het recycleren in Vlaanderen.
Wetenschappers van de UGent onderzochten dit met steun van het Steunpunt Duurzaam Materialenbeheer (https://steunpuntsumma.be/) van de Vlaamse overheid, dat deel uitmaakt van het Vlaamse Materialenprogramma. Het onderzoek kwam tot stand door een nauwe samenwerking met sleutelspelers Recupel die de inzameling en de gehele coördinatie van de terugwinning op zich neemt, en het recyclagebedrijf Galloo.
De resultaten van het onderzoek worden binnenkort gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Resources, Conservation & Recycling.