Regions for Recycling

Europese steden en regio’s leren van elkaar in Europees project

Drie jaar lang werkte de OVAM samen met twaalf Europese steden en regio’s in het Europese Interrreg IVC-project 'Regions for Recycling.' Het doel: van elkaar leren hoe we meer huishoudelijke afvalstoffen kunnen recycleren. Het resultaat: een performant online instrument waarmee steden en regio’s hun prestaties kunnen vergelijken en verbeteren.

Tegen 2020 moet 50% van het huishoudelijke afval in Europa worden gerecycleerd. Regionale en lokale besturen spelen een sleutelrol om die doelstelling te halen. Daarom bundelden zeven Europese regio’s, vijf steden en één internationale organisatie de krachten in het Europese Interrreg IVC-project 'Regions for Recycling' (R4R). Van 2012 tot 2014 wisselden ze goede praktijkervaringen rond de recyclage van huishoudelijke afvalstoffen en gegevens rond afvalbeleid uit.

Statistieken tegen het licht
Vlaanderen is koploper in Europa in de selectieve inzameling van huishoudelijke afvalstoffen. Die ervaring en expertise is de andere Europese regio’s niet ontgaan. Ze vroegen de OVAM dan ook om het technische aspect van het project in goede banen te leiden. De OVAM werkte een gemeenschappelijke methodologie en een online instrument uit om afvalgegevens op een uniforme manier te rapporteren. Hierdoor kunnen Europese landen, regio's en gemeenten hun statistieken voor huishoudelijk afval onderling beter vergelijken. Om van elkaar te leren tellen niet alleen de cijfers. Nog belangrijker is wat er achter die cijfers schuilgaat. Waarom recycleert de ene regio meer dan de andere? Welke beleidsinstrumenten maken selectieve inzameling tot een succes? En welke externe factoren, zoals bevolkingsdichtheid, klimaat, gezinsgrootte hebben een invloed op de selectieve inzameling? Ook die externe factoren en beleidsinstrumenten kunt u via de webtool invoeren en raadplegen.

Grasduinen
Dat is niet alles. DIt instrument maakt het mogelijk voor gemeenten en regio’s om te grasduinen tussen veertig ‘goede praktijkvoorbeelden’ over selectieve inzameling en recyclage. De OVAM schoof bijvoorbeeld de PMD- inzameling, het Vlaamse stort- en verbrandingsbeleid en het toepassen van het ‘de vervuiler betaalt’-principe naar voren als goede praktijkvoorbeelden. Vandaag kunnen regio's en steden uit heel Europa via de R4R-tool van elkaar leren om hun aandeel gerecycleerde huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen verder op te voeren.

R4R kadert in het INTERREG IVC programma, gefinancierd door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)
Projectpartners
: Vlaanderen, Ile-de-France (Frankrijk), Odense (Denemarken), Limerick (Ierland), Stiermarken (Oostenrijk), Catalonië (Spanje), Ilfov (Roemenië), Exfini Poli (een vereniging van 30 gemeenten verspreid over Griekenland), Lissabon (Portugal), Tallinn (Estland), Sofia (Bulgarije), Zagreb (Kroatië) en de Association of Cities and Regions for Recycling and Sustainable Resource Management (ACR+).

Looptijd: 2012-2014

Budget (voor de OVAM): 313.840 €, waarvan 75% door EFRO wordt gefinancierd. Meer info over het project en de online tool is te vinden op: www.regions4recycling.eu

R4R logo
Interreg logo
EFRO logo
EU logo