REPAIR, Europese samenwerking voor lokale circulaire economie

  • 2 september 2016

Wat kan circulaire economie voor een stad als Gent, Hamburg of Napels betekenen? Om hierop een antwoord te formuleren groeperen 18 partners in 6 EU landen zich rond het onderzoeksproject REPAiR: Resource Management in Peri-Urban Areas, Going beyond Urban Metabolism. Het doel is een waaier aan mogelijkheden en beleidsaanbevelingen te formuleren voor lokale en regionale overheden die in het verhaal van circulaire economie willen meestappen.

Lees meer.

 

 

Logo ECThis project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 688920.