SIM

  • 20 januari 2016

In 2009 richtte de Vlaamse materialenindustrie en de Vlaamse universiteiten het virtueel onderzoekscentrum Strategisch Initiatief Materialen (SIM) op. De missie van SIM is bijdragen tot de concurrentiepositie van de materialenindustrie in Vlaanderen door het verder versterken van de wetenschappelijke basis.

De Vlaamse regering heeft het verbond met SIM (Strategisch Initiatief Materialen) voor een extra jaar verlengd, wat SIM moet toelaten zich voor te bereiden voor een toekomst als speerpuntcluster. Begin 2016 zal SIM een aanvraag indienen. De Vlaamse regering heeft SIM voorzien van hetzelfde gereserveerde projectbudget voor 2016 als voorgaande jaren.

www.sim-flanders.be