Slim investeren

Trekker: EWI (Departement Economie, Wetenschap en Innovatie) en OVAM

Actie 1: Uitwisseling van reststromen stimuleren.
We bevorderen de uitwisseling van reststromen tussen bedrijven om op de inzet van primaire grondstoffen te besparen en om de kosten te drukken aan de hand van een digitaal platform en proactieve 'matchmaking' tussen bedrijven.

Actie 2: Duurzaam beheer van materialen een integrale component maken van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).
We stimuleren duurzaam aankoopbeleid bij bedrijven door bestaande instrumenten die MVO stimuleren uit te bouwen met materiaalcriteria en door afstemming met bijvoorbeeld het Global Reporting Initiative (GRI) te verzekeren.

Actie 3: Werken aan groene fiscaliteit ter bevordering van een kringloopeconomie.
Financiële stimulansen hebben een grote invloed op de beslissingen van burgers en bedrijven, en daarom moeten ook heffingen en subsidies nog meer georiënteerd worden naar en groene en circulaire economie.

Actie 4: Meer onderzoeks- en innovatiesubsidies mobiliseren voor duurzaam materialenbeheer.
In overleg met het Agentschap Ondernemen en Innoveren, Participatie Maatschappij Vlaanderen, POM's, FISCH, SIM, i-Cleantech, VIL en andere partijen wordt bekeken hoe bestaande instrumenten maximaal kunnen worden ingezet om acties ter bevordering van duurzaam materialenbeheer te ondersteunen.

Actie 5: KMO's stimuleren om de omslag te maken naar materiaalefficiënte productie.
Om KMO's te stimuleren om de omslag te maken naar materiaalefficiënte productie werd een materialenscan ontwikkeld. Die hielp tot eind 2014 zo'n 250 KMO's hun milieu-impact en productiekosten te verlagen.

Actiedomein Slim investeren
Stand van zaken - oktober 2015