Stand van zaken van VMP Agenda 2020

  • 20 januari 2016

Het nieuwe Vlaamse regeerakkoord 2014-2019 voorziet in een verder doorpakken van succesvolle transities, waaronder duurzaam materialenbeheer. In de transversale beleidsnota ‘Visie 2050’ is de circulaire economie één van de zeven transitieprioriteiten van het langetermijnbeleid van de Vlaamse regering.

Om tegen 2020 de basis te leggen voor een circulaire economie, zetten we binnen het Vlaams Materialenprogramma in op het sluiten van materiaalkringlopen in vier economische clusters en op het tot stand brengen van de juiste randvoorwaarden. Met deze leaflet brengen we een stand van zaken van de uitvoering van Agenda 2020 en tonen we aan hoe de partners van het Vlaams Materialenprogramma meebouwen aan oplossingen voor een wereld in verandering.