Steunpunt Duurzaam Materialenbeheer (SuMMa) doet onderzoek naar indicatoren voor duurzaam materialenbeheer

  • 25 september 2015

Een goed beleid - zowel op niveau van landen en regio’s als op het niveau van individuele bedrijven - is gebaseerd op data en indicatoren. Maar wat zijn dan goede indicatoren voor duurzaam materialenbeheer? Dit is een van de hamvragen waarover het steunpunt duurzaam materialenbeheer onderzoek doet.

Het onderzoek van SuMMa vertrekt vanuit 2 verschillende standpunten. Enerzijds starten we vanuit de opbouw van een kader voor fysieke input-output tabellen, om daaruit lessen te trekken naar hoe de economie en de diverse sectoren evolueren naar een duurzamer beheer van materialen. Anderzijds zijn er heel wat methodes om diverse aspecten van duurzaamheid op de micro-schaal van een product of een project te evalueren. Het onderzoek van Rob Hoogmartens heeft ondermeer geleid tot een voorstel van geïntegreerd kader voor de meest gebruikelijke methodes op micro-schaal.

Sofie Huismans stelt in een recent gepubliceerd artikel een systematisch kader voor om verschillende versies van indicatoren voor grondstoffenefficiëntie zowel op micro- als op macroschaal op een logische en begrijpelijke manier te positioneren. De doelstelling is om een goed begrip van de reikwijdte en beperkingen van verschillende mogelijke indicatoren (er is niet één allesomvattende indicator!) aan te brengen en beleidsmakers hierin wegwijs te maken. Het volledige artikel vindt u hier.

Verder onderzoek van SuMMa wil eenvoudige en performante indicatoren specifieker voor circulaire economie ontwikkelen, gebaseerd op economische, fysische en thermodynamische principes en die een breed en genuanceerd beeld van de bijdrage van activiteiten aan circulaire economie geven.