Steunpunt Duurzaam Materialenbeheer (SuMMa) onderzoekt de veranderende rol van de overheid in multi-governance voor duurzaam materialenbeheer

  • 3 juni 2015

Sinds de eeuwwisseling zet de overheid vaker in op transitiegovernance. Deze aanpak is onder meer gericht op netwerken, uitwisselen van informatie en samenwerken met niet-overheidsactoren zoals individuele burgers, commerciële bedrijven, sectororganisaties en kennisinstellingen, alsook informele groepen en non-profit organisaties. Om op een collaboratieve manier beleid te ontwikkelen is het belangrijk dat de diverse actoren samenwerken in gemengde netwerken. Het belangrijkste principe daarbij is dat zij - via een intensieve interactie, onderhandelingen, conflictbeheersing en reflectief leren - voortbouwen op nieuwe inzichten: over individuele en gedeelde doelen, over verschillende en gelijke perspectieven, en over gedeelde en conflicterende waarden.

Uit ons onderzoek in het steunpunt SuMMa blijkt dat de transitiegovernance een aantal moeilijk te ontwijken valkuilen kent. Karakteristieken van transitiegovernance, die niet gemakkelijk te combineren zijn met de logica van zakelijk bestuur, zijn bijvoorbeeld: maatwerk vertrekkend vanuit bottom-up initiatieven, begeleiden in plaats van controleren, en wicked problems transversaal – over de grenzen van beleidsdomeinen heen – aanpakken.  Lees meer.