SuMMa

logo duurzaam materialenbeheerSuMMa, het Steunpunt Duurzaam Materialenbeheer, brengt onderzoekers van UGent, KU Leuven, UHasselt, Universiteit Antwerpen, HUB en VITO samen en onderzoekt welke economische, beleidsmatige en maatschappelijke randvoorwaarden vervuld moeten zijn om de omslag naar een materiaalzuinige circulaire economie te realiseren. SuMMa werkt rond 5 onderzoeksclusters (systeemanalyse, juridisch kader, economische aspecten, multi-actorgovernance, monitoring en evaluatie). Deze worden geconcretiseerd aan de hand van praktijkvoorbeelden (onder andere kleigebaseerdebouwproducten, vlakglas, kritieke metalen in batterijen, e-waste, zonnepanelen, en toegevoegde waarde en jobcreatie dankzij de circulaire economie).