SuMMa experimenteert met indicatoren voor duurzaam materialenbeheer

  • 30 oktober 2014

Het Steunpunt Duurzaam Materialenbeheer (SuMMa) heeft twee studies uitgebracht waarin innovatieve indicatoren voor duurzaam materialenbeheer uitgetest worden.

In de studie ‘Resource efficiency indicators and case studies’ vergelijkt UGent de milieu-impact van plastic recyclage tegenover verbranding met energiewinning en storten. De exergie-gebaseerde indicatoren helpen om verschillende milieu-effecten tegen elkaar te kunnen afwegen. De studie bevestigt dat, voor beide cases, recyclage (en zelfs downcycling) van plastics beter is dan verbranding met energiewinning. Storten heeft de meest negatieve impact.

In de studie ‘Onderzoek inzameldoelstellingen en valorisatie AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparaten)’ blikt VITO vooruit op de nieuwe Europese inzameldoelstellingen voor e-waste. Verschillende indicatoren worden gebruikt om de economische en milieukundige effecten van deze nieuwe wetgeving te analyseren. Een beter begrip van de maatschappelijke kosten en baten draagt immers bij tot onderbouwde beleidsinitiatieven in Vlaanderen. De studie illustreert dat een indicatoren ‘set’ nodig is om verschillende voor onze maatschappij strategische duurzaamheidseffecten in kaart te brengen.

http://steunpuntsumma.be/docs/resource-efficiency-indicators-en-case.pdf
http://steunpuntsumma.be/docs/weeerecyclage-summa-10.pdf