SuMMa onderzoekt het potentieel voor het sluiten van de materiaalketen van minerale wol

  • 19 maart 2015

In opdracht van het Steunpunt Duurzaam Materialenbeheer (SuMMa) heeft VITO in een recente studie onderzoek gedaan naar afval van minerale wol (glas- en steenwol) bij bouw en sloop. Meer specifiek onderzoekt de studie hoeveel afval van minerale wol er in de toekomst in Vlaanderen kan vrijkomen en welke de huidige verwerkingsroutes hiervoor zijn.

Vertrekkende van drie ‘afvalbronnen’ van minerale wol, namelijk snijresten tijdens plaatsing op de werf, afval bij renovatie en afval bij sloop, wordt voor een aantal scenario’s ingeschat hoeveel minerale wol afval het Vlaamse woningpark jaarlijks kan genereren tussen nu en 2050.

In principe komt de minerale wol afval in Vlaanderen vrij via drie kanalen: i) particulieren die bouwafval afvoeren via het containerpark, ii) afvalverwerkende bedrijven die bouwafval ontvangen via containers en iii) bedrijven die isolatie-afval van technische installaties afvoeren. Daarbij is het duidelijk dat minerale wol afval vandaag de dag niet of nauwelijks selectief ingezameld wordt, maar vrijwel altijd in een gemengde restfractie belandt. Deze restfractie wordt verwerkt in een verbrandingsoven, waarbij het minerale wol afval uiteindelijk belandt in de verbrandingsassen, of rechtstreeks wordt gestort. Bij grote sloopwerken komt het wel steeds vaker voor dat er significante hoeveelheden minerale wol afval vrij komen die dan ‘selectief’ worden afgevoerd. Bij vervanging van isolatie in technische installaties komt minerale wol afval dan weer meestal vrij als een monostroom. Dergelijke selectief ingezamelde minerale wol wordt soms afgevoerd voor recyclage.

Een volgende fase van dit onderzoek omvat een economische kostenanalyse van selectieve inzameling en sortering van minerale wol afval.

http://steunpuntsumma.be/docs/rapport-summa-kt-opdracht-minerale-wol-14.pdf