UMiO helpt draagvlak creëren voor groene economie

  • 30 oktober 2014

UMiO is de Unie van Milieuondernemingen en is een samenwerkingsverband van een aantal representatieve beroepsverenigingen van milieuondernemingen (FEBEM, VMx, OVB en VEB). In het memorandum ‘Op naar een echte groene en duurzame economie’ roept UMiO de nieuwe federale en regionale regeringen op om werk maken van de uitbouw van een echte groene economie als basis voor de volgende industriële revolutie. Voor UMiO is een groene economie per definitie circulair. De sector van de milieuondernemingen dringt aan op een fundamentele keuze voor het gebruik van gerecycleerde materialen. Bovendien is de tijd rijp om bedrijven en overheden op een andere manier te laten samenwerken om een groene economie te realiseren. Het Vlaams Materialenprogramma wordt door UMiO bestempeld als een goed voorbeeld van dat soort vooruitstrevende samenwerking.

Op 4 december 2014 organiseerden UMiO, LNE (Vlaamse overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie) en i-Cleantech Vlaanderen een congres voor milieuprofessionals, zowel uit de privésector als uit de overheid, met als centraal thema “groene economie”. Plan C bracht, namens de drie pijlers van het Vlaams Materialenprogramma, praktijkvoorbeelden die aantoonden hoe duurzaam materialenbeheer kan bijdragen tot duurzame business.

Het UMiO memorandum vindt u hier.
Meer informatie over het congres op www.vlaamsmilieucongres.be.