Verslag Kunststoffenworkshop 5 februari 2015

Kunststoffenworkshop
Op 5 februari 2015 organiseerde het Vlaams Materialenprogramma een workshop rond Duurzaam Design in de kunststofsector.

Duurzaam materialenbeheer levert concurrentieel voordeel op. Denk maar aan de mogelijkheid tot besparen op materiaalkosten, die tot 40% van de kosten vertegenwoordigen in KMO's. Maar hoe maken we dit concreet als we het over kunststoffen hebben? Dit was hét thema van deze dag.

Het Vlaams Materialenprogramma (VMP) wil volop gaan voor een circulaire economie. In 2013 werden hiertoe door de partners van het VMP roadmaps uitgewerkt voor de clusters bouw, chemie & kunststoffen, waardevolle metalen en bio-economie. In deze roadmaps komt design telkens naar voor als cruciale succesfactor. We moeten producten zo ontwerpen dat ze gemakkelijker herbruikbaar, herstelbaar en recycleerbaar zijn.
In Vlaanderen zijn er bedrijven die sterk staan op vlak van kunststofrecyclage. Ook qua inzameling staan we verder dan de meeste andere Europese regio’s. We kunnen naast koploper in kunststofproductie dus ook koploper worden in kunststofrecyclage.

In deze workshop bekeken we hoe duurzaam design kan bijdragen tot het verhogen van de recyclagegraad van kunststoffen in Vlaanderen en tegelijkertijd concurrentieel voordeel kan opleveren. Het doel: de verschillende actoren over de hele waardeketen leren elkaar beter kennen en krijgen inzicht in elkaars noden.

De dag startte met heel wat inspirerende presentaties die onderaan deze pagina terug te vinden zijn.
Afsluiten deden we met een interactieve sessie waarbij de deelnemers in discussie traden over 4 belangrijke thema's van design & kunststofrecyclage:

  • kwaliteit van kunststofrecylaten (moderator: Gwen Dons - OVAM)
  • nieuwe afzetmarkten en productcategoriën en kansen voor circulair aankopen (moderator: Frederik Claerbout - DAR)
  • business modellen en waardeketen (moderator: Sarah Gillis - Flanders Inshape)
  • 3D-printing (moderator: Jan Leyssens - Plan C)

Bekijk hier enkele sfeerbeelden van deze dag.

Heeft u vragen over deze dag? Stel deze gerust via ecodesign@ovam.be.