Versterken van de metaalrecyclage-industrie in Vlaanderen

Metalen/goudIn 2013-14 werd een roadmap in het kader van het Vlaams Materialenprogramma opgemaakt voor de realisatie van een circulaire economie in Vlaanderen. De ambitie: van Vlaanderen dé circulaire hub van Europa maken voor (kritieke) metalen. Vlaanderen heeft hiervoor een uniek industrieel weefsel met complementaire samenwerkende bedrijven over een belangrijk deel van de keten. Industrie en beleid schrijven en implementeren een plan van aanpak om de recyclageketen voor (kritieke) metalen in Vlaanderen te versterken en zo de werkgelegenheid in en toevoegde waarde van de cluster te stimuleren. Hoe kunnen slim design en wijdverspreide selectieve inzameling bijdragen tot meer economisch rendabele recyclage? Hoe verzekeren we de aanvoer van afvalstromen naar Vlaamse recyclagefaciliteiten en hoe creëren we functionele markten voor gerecycleerde grondstoffen?