Visie 2050

  • 24 mei 2016

 

De Vlaamse Regering keurde op 25 maart de nota “Visie 2050: een langetermijnvisie voor Vlaanderen” definitief goed. Het langetermijnbeleid Visie 2050 moet een antwoord bieden op nieuwe kansen en uitdagingen in onze samenleving aan de hand van zeven transitieprioriteiten.

Lees meer: